Privacy Policy

Privacy statement

V.O.F. The Crisis Professionals, hierna The Crisis Professionals, gevestigd aan de Frambozenweg 127, 2321 KA in Leiden, is voor haar werkzaamheden verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. De onderstaande verklaring geeft uw inzicht in de manier waarop dat bij The Crisis Professionals gebeurt.

Maartje Winkel is de Functionaris Gegevensbescherming van The Crisis Professionals. Zij is bereikbaar via winkel@crisisprofessionals.com of 071-5730608.

 

The Crisis Professionals gaat in haar werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijke informatie zeer serieus. Daarom is The Crisis Professionals transparant over de manier waarop persoonsgegevens en privacygevoelige informatie wordt verwerkt. De informatie hieronder is bedoeld om u inzicht te verschaffen in de manieren waarop The Crisis Professionals omgaat met dergelijke informatie.

 

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door The Crisis Professionals. Het betreft hier gegevens die door u zijn verstrekt ten behoeve van recruitment-, selectie- en sollicitatieprocedures. The Crisis Professionals gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft en indien dit voor de dienstverlening nodig mocht zijn wordt dit  op voorhand gedaan. Indien en wanneer The Crisis Professionals uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vraagt The Crisis Professionals uw (expliciete) toestemming. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, CV, diploma’s, cijferlijsten, assessments, bankrekeningnummer of andere bedrijfsgevoelige gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Over het algemeen kan u de website van The Crisis Professionals bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, in sommige gevallen kan het nodig zijn dat u ten behoeve van specifieke dienstverlening wordt verzocht informatie aan te leveren. Verzamelde informatie zal enkel worden gebruikt  voor de overeengekomen doeleinden die onderstaande werkzaamheden kunnen omvatten:

  • Verzending van informatie over, of deelname aan recruitment & selectie- of sollicitatietrajecten.
  • U te kunnen bellen/mailen indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van producten, diensten of interessante, voor u relevante informatie.
  • Verwerkingen van aanvragen met betrekking tot sollicitaties, acquisitie of overige vragen.
  • Afhandeling van uw betaling.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zodra wij uw vraag, klacht en/of verzoek hebben beantwoord hebben verwerkt (doel 1), zolang u ingeschreven staat in onze vacaturebank (doel 2), het begeleidingstraject is beëindigd (doel 3)  worden uw persoonsgegevens of bedrijfsvertrouwelijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

The Crisis Professionals verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Crisis Professionals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Crisis Professionals neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd  of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via winkel@crisisprofessionals.com.