Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. The Crisis Professionals sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Op alle teksten en beelden op deze website berust het copyright bij The Crisis Professionals. Dit houdt in dat niets zonder schriftelijke toestemming van The Crisis Professionals mag worden gekopieerd.